งานก่อสร้าง, โครงหลังคาสําเร็จรูป smart truss

งานก่อสร้าง

วางแผนและออกแบบ
เตรียมพื้นที่ก่อสร้าง
เตรียมพื้นที่ก่อสร้าง,
ต่อเติมหลังคา, โครงหลังคาเหล็กสําเร็จรูป
ติดตั้งงานระบบ, ออกแบบ โครง หลังคา

วางแผนและออกแบบ

เตรียมพื้นที่ก่อสร้าง

ติดตั้งเสาเข็ม

ติดตั้งหลังคา

ติดตั้งงานระบบ

วางแผนและออกแบบ

เตรียมพื้นที่ก่อสร้าง

ติดตั้งเสาเข็ม

ติดตั้งหลังคา

ติดตั้งงานระบบ

งานก่อสร้าง

- บ้าน

งานก่อสร้าง

ผู้รับเหมาก่อสร้างที่ดีจะมีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในประเภทงานก่อสร้างที่ต้องการ มีทีมช่างที่มีคุณภาพและทำงานเป็นทีม มีอุปกรณ์และเครื่องจักรที่ครบครัน สามารถวางแผนและควบคุมการก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้การก่อสร้างเสร็จตามกำหนดเวลาและงบประมาณที่กำหนดไว้

ออกแบบ โครง หลังคา, โครงหลังคาสำเร็จรูป

คุณภาพ

เรามีทีมวิศวกรและช่างฝีมือที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญ จึงทำให้บ้านที่สร้างออกมามีคุณภาพสูง แข็งแรง ทนทาน ปลอดภัย

 บริการ, ออกแบบ โครง หลังคา, โครงหลังคาสำเร็จรูป

บริการ

บริการแบบครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบ การก่อสร้าง ไปจนถึงการขออนุญาตก่อสร้าง โดยเจ้าของบ้านสามารถให้บริษัทเป็นผู้ดำเนินการให้ทั้งหมด ซึ่งช่วยลดความยุ่งยากและความกังวลในการดำเนินการเอง

คุ้มค่า, smart trussม, โครงหลังคาเหล็กสําเร็จรูป

คุ้มค่า

เสนอราคาที่ชัดเจนและโปร่งใส โดยมีการเปรียบเทียบราคาวัสดุและค่าแรงจากหลายแหล่ง ทำให้เจ้าของบ้านมั่นใจได้ว่าจะได้รับบ้านในราคาที่คุ้มค่า

โครงหลังคาสําเร็จรูป smart truss, มุงหลังคา

tag : มุงหลังคา, ต่อเติมหลังคา, โครงหลังคาสําเร็จรูป smart truss, หลังคาโรงงาน, โครงหลังคาสำเร็จรูป, หลังคาโกดัง, ออกแบบ โครง หลังคา, โครงหลังคาสําเร็จรูป ราคาต่อตารางเมตร, รับติดตั้งหลังคาเมทัลชีท, smart truss, เครื่องรีดแผ่นเมทัลชีท, โครงหลังคาสมาร์ททรัส, โครงหลังคา smart truss, โครงหลังคาเหล็กสําเร็จรูป, รับมุงหลังคาเมทัลชีท

- WHAT WE DO

บริการมุงหลังคา
โครงเหล็กสำเร็จรูปคุณภาพ

JTP Construction เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในทำหลังคาเหล็กมากว่า 10 ปี เราให้ความสำคัญกับการออกแบบและคำนวณโครงสร้างหลังคา รวมถึงการติดตั้งโดยผู้ชำนาญการ จึงสามารถช่วยลูกค้าประหยัดเงิน ประหยัดเวลา และไม่มีปัญหาหลังคารั่วซึม ได้หลังคาที่มีคุณภาพและปลอดภัยไปอีกนาน

วางแผนและออกแบบ

ศึกษาข้อมูล พิจารณาในการวางแผนการออกแบบบ้านตามความต้องการของลูกค้า เช่น งบประมาณ พื้นที่ใช้สอย รูปแบบบ้าน และความต้องการของสมาชิกในครอบครัว

กำหนดงบประมาณ เจ้าของบ้านควรกำหนดงบประมาณคร่าวๆ ก่อนเริ่มออกแบบ เพื่อให้ผู้ออกแบบสามารถออกแบบบ้านให้เหมาะสมกับงบประมาณได้

เลือกรูปแบบบ้าน เจ้าของบ้านควรเลือกรูปแบบบ้านที่ชอบและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมโดยรวม

ออกแบบ โครง หลังคา, โครงหลังคาสำเร็จรูป

กำหนดพื้นที่ใช้สอย จำนวนสมาชิกในครอบครัว และรูปแบบการใช้ชีวิต เพื่อกำหนดพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านที่เหมาะสม

เตรียมพื้นที่และวางผังอาคาร

ตรวจสอบสภาพดินในพื้นที่ก่อสร้างอย่างละเอียด หากดินมีความอ่อนแอหรือเป็นดินทราย อาจจำเป็นต้องเสริมความแข็งแรงของดินด้วยวิธีต่างๆ เช่น อัดดิน เทคอนกรีตเสริมเหล็ก

เคลียร์พื้นที่ เคลียร์พื้นที่ก่อสร้างให้โล่ง ปราศจากสิ่งกีดขวางต่างๆ เช่น ต้นไม้ ตอไม้ สิ่งก่อสร้างเก่า เป็นต้น

ปรับระดับดิน เจ้าของบ้านควรปรับระดับดินให้เรียบเสมอกัน เพื่อให้ฐานรากของบ้านมีความแข็งแรง

ขุดหลุมเสาเข็ม หากจำเป็นต้องใช้เสาเข็ม เจ้าของบ้านควรขุดหลุมเสาเข็มให้เรียบร้อยตามแบบแปลน

การลงเสาเข็ม

การลงเสาเข็มสร้างบ้านเป็นขั้นตอนที่สำคัญในการเริ่มต้นสร้างบ้าน เสาเข็มเป็นฐานรากของบ้าน มีหน้าที่รับน้ำหนักของบ้านทั้งหมด หากเสาเข็มไม่แข็งแรง อาจทำให้บ้านทรุดตัวได้

ออกแบบและคำนวณขนาดเสาเข็ม ผู้ออกแบบหรือวิศวกรจะออกแบบและคำนวณขนาดเสาเข็มที่เหมาะสมกับน้ำหนักของบ้านและสภาพดินในพื้นที่ก่อสร้าง

เสาเข็มทำให้บ้านมีความแข็งแรงและทนทาน

ช่วยป้องกันไม่ให้บ้านทรุดตัว

ช่วยลดการสั่นสะเทือนจากภายนอก

ช่วยลดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม

โครงสร้างบันไดและงานมุงหลังคา

บันได เป็นโครงสร้างที่ทำหน้าที่เชื่อมต่อพื้นที่ต่างๆ ของอาคารเข้าด้วยกัน บันไดที่ดีควรมีความแข็งแรง มั่นคง ปลอดภัย และสวยงาม การมุงหลังคา บ้านเป็นขั้นตอนสำคัญในการสร้างบ้าน หลังคามีหน้าที่ป้องกันแดดและฝนไม่ให้เข้าสู่ตัวบ้าน หากหลังคาไม่แข็งแรงหรือรั่วซึม อาจทำให้บ้านเสียหายได้

ป้องกันแดดและฝนไม่ให้เข้าสู่ตัวบ้าน

ช่วยลดความร้อนภายในบ้าน

เพิ่มความสวยงามให้กับบ้าน

เพิ่มมูลค่าให้กับบ้าน

งานระบบไฟฟ้า - ประปา

บ้านควรให้ความสำคัญกับงานระบบต่าง ๆในบ้าน เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยได้รับความสะดวกสบาย ปลอดภัย และมั่นใจได้ว่าบ้านจะมีความแข็งแรงและทนทาน

ความสำคัญของงานระบบต่าง ๆในบ้าน

งานระบบไฟฟ้า เป็นงานระบบที่ทำหน้าที่จ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน ประกอบด้วยระบบสายไฟ ระบบปลั๊กไฟ ระบบสวิตช์ไฟ ระบบโคมไฟ ระบบเครื่องใช้ไฟฟ้า

งานระบบประปา การจ่ายน้ำประปาให้กับอุปกรณ์ภายในบ้าน ประกอบด้วยระบบท่อน้ำดิบ ระบบท่อน้ำใช้ ระบบท่อน้ำทิ้ง ระบบสุขภัณฑ์

งานระบบสุขาภิบาล กำจัดของเสียภายในบ้าน ประกอบด้วยระบบท่อน้ำทิ้ง ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบระบายอากาศ

งานระบบปรับอากาศ การปรับอุณหภูมิและความชื้นภายในบ้าน ประกอบด้วยระบบทำความเย็น ระบบทำความอุ่น ระบบระบายอากาศ

งานระบบไฟฟ้า - ประปา

งานระบบไฟฟ้า - ประปา

ฉาบผนัง และติดตั้งฝ้าเพดาน

การฉาบผนังเป็นกระบวนการตกแต่งผิวผนังให้เรียบเนียนสวยงาม โดยนำปูนฉาบมาทาทับบนพื้นผิวผนังเดิม เพื่อเป็นการปรับระดับความเรียบของผนังและปกปิดรอยแตกร้าวต่างๆ การติดตั้งฝ้าเพดานเป็นกระบวนการตกแต่งเพดานให้มีความสวยงามและช่วยป้องกันฝุ่นละออง เสียงรบกวน และความร้อนจากภายนอก

ฉาบผนัง และติดตั้งฝ้าเพดาน

ฉาบผนังให้เรียบและสม่ำเสมอ ด้วยการ จับปุ่ม  จับเซี้ยม หรืออาจขึงลวดกรงไก่  

ผนังเบาจะต้องฉาบเก็บรอยต่อระหว่างแผ่นผนังให้เรียบเนียน

กำหนดความสูงของฝ้าเพดานทั้งภายใน ภายนอกและฝ้าชายคา โดยติดตั้งโครงฝ้าและปิดด้วยวัสดุฝ้าเพดาน

ติดตั้งระบบไฟฟ้า โคมไฟ และช่องเซอร์วิสไปพร้อมกัน

ติดตั้งฝ้าเพดาน

ฉาบผนัง

ทำความสะอาด และตรวจสอบความเรียบร้อย

ทดสอบระบบต่างๆภายในบ้าน เช่น ระบบกันซึม ระบบไฟฟ้า ระบบประปา พร้อมทั้งทำความสะอาดเพื่อเตรียมการส่งมอบให้กับเจ้าของบ้าน การตรวจรับบ้านก่อนมีความสำคัญเป็นอย่างมากเพราะจะช่วยให้เราได้รับบ้านที่มีคุณภาพมากที่สุด ไม่ต้องไปมีปัญหากับการตามเก็บตามซ่อมในภายหลัง แต่การตรวจรับบ้านก็มีรายการสิ่งที่ต้องเช็คอยู่เป็นจำนวนมาก รวมถึงอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ Checklist ทั้งหมด

ตรวจสอบความเรียบร้อย

ภายนอกบ้าน รั้วบ้าน ประตูรั้ว ทางเดิน บันได ฐานราก โครงสร้างบ้าน หลังคา ฝ้าเพดาน ท่อน้ำทิ้ง ท่อระบายน้ำตรวจดูสภาพทั่วไปว่ามีความสะอาดเรียบร้อย ไม่มีฝุ่นละออง เศษวัสดุก่อสร้าง รอยแตกร้าว รอยบุบ รอยทะลุ ปูนหลุดร่อน ตรวจสอบระบบต่างๆ ให้ทำงานได้อย่างปกติ เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบระบายน้ำ

ภายในบ้าน พื้น ผนัง ฝ้าเพดาน ตรวจดูสภาพทั่วไปว่ามีความสะอาดเรียบร้อย ไม่มีฝุ่นละออง เศษวัสดุก่อสร้าง รอยแตกร้าว รอยบุบ รอยทะลุ ปูนหลุดร่อน ประตู หน้าต่าง ตรวจดูสภาพทั่วไปว่ามีความสะอาดเรียบร้อย บานประตู บานหน้าต่างเปิดปิดได้สะดวก สุขภัณฑ์ อุปกรณ์ในห้องน้ำ ตรวจดูสภาพทั่วไปว่ามีความสะอาดเรียบร้อย ใช้งานได้ดีห้องครัว อุปกรณ์ในครัว ตรวจดูสภาพทั่วไปว่ามีความสะอาดเรียบร้อย ใช้งานได้ดี ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ตรวจดูระบบต่างๆ ให้ทำงานได้อย่างปกติ เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบประปา

ผลงานการก่อสร้าง

เครื่องรีดแผ่นเมทัลชีท, โครงหลังคาสําเร็จรูป smart truss

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เรามีทีมงานมืออาชีพพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำ

ต่อเติมหลังคา, โครงหลังคาสําเร็จรูป smart truss

หลังคาโครงเหล็กสำเร็จรูปเป็นอีกทางเลือกสำหรับการก่อสร้างหลังคาอาคาร เพราะทนสนิม ติดตั้งง่าย แข็งแรงทนทาน ประหยัดค่าใช้จ่าย และติดตั้งได้รวดเร็ว

ติดต่อเรา
• CALL : 081-705-4714, 094-471-5178 (คุณตอย)
• EMAIL : [email protected]

Contact Center

© JTP CONSTRUCTION AND SERVICE ALL RIGHT RESERVED